Cennik

Na początku współpracy w porozumieniu z Klientem ustalana jest wysokość wynagrodzenia.


Koszt godzinnej porady prawnej to zwykle 200 zł brutto.

 

W przypadku zlecenia sprawy do prowadzenia, koszt pierwszej porady jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za zastępstwo.

 

Koszt sporządzenia pisma  zależy od stopnia skomplikowania sprawy i  nakłady pracy, w prostych sprawach  zwykle wynosi od 200 zł.

 

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie przy uwzględnieniu m.in. charakteru sprawy oraz koniecznego nakładu pracy. W sprawach sądowych kierujemy się zwykle stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.