Spadki

  • zachowek,
  • dział spadku,
  • długi spadkowe,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • pomoc w przygotowaniu testamentu,
  • doradztwo prawne w sprawach spadkowych
  • reprezentacja przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, testamentu, działu spadku, o zachowek

Zapraszamy na nasz blog poruszający także problemy z zakresu prawa spadkowego https://legalmasters.wordpress.com/category/prawo-spadkowe/