Prawo rzeczowe

  • zasiedzenie nieruchomości,
  • ochrony prawa własności,
  • użytkowanie wieczyste,
  • ustanowienia oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych ( między innymi: hipoteka, zastaw, użytkowanie, służebność),
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.
  • rozliczenie nakładów na nieruchomość