Prawo pracy

  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach sądowych,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich,
  • roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie),
  • zwolnienia grupowe i indywidualne,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, niewypłaconych nadgodzin, itp.
  • reprezentacja w sporach z ZUS,
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy
Zapraszamy na nasz blog poświęcony także prawu pracy