Prawo karne

 • porady prawne w zakresie prawa karnego
 • sporządzanie pism procesowych, w tym :
  • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • prywatne akty oskarżenia
  • zażalenia, apelacje
  • wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • reprezentacja stron w sprawach karnych oraz  w sprawach o wykroczenia
  Zapraszamy na nasz blog poruszający także problematykę związaną ze stosowaniem prawa karnego