Prawo gospodarcze i handlowe, upadłość konsumencka

  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
  • pomoc prawna przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej
  • pomoc prawna w doborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna w zakresie rejestrowania, przekształcania i likwidacji spółek,
  • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
  • sporządzanie projektów uchwał, protokołów, statutów,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego i handlowego,
  • reprezentacja w sporach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał,
  • przygotowanie dokumentów koniecznych do rejestracji i wykreślenia podmiotów gospodarczych z właściwych rejestrów.