Prawo cywilne

  • porady prawne z zakresu prawa cywilnego
  • sporządzanie umów: najmu, dzierżawy, sprzedaży, pożyczki, zlecenia, spółki cywilnej i inne
  • windykacja, elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
  • sporządzanie pism procesowych np. pozwy, zażalenia, apelacje, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skargi kasacyjne, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych
  • egzekucja (wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji)
  • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych
  • negocjacje i mediacje w sprawach cywilnych
  • oferujemy pomoc osobom zamierzającym ogłosić upadłość konsumencką, udzielamy w tym zakresie porad prawnych, sporządzamy pisma, reprezentujemy klientów przed sądem